VÅRT MÅL - ATT GE MÄNNISKOR EN TRYGGARE TILLVARO

 

EN TRYGG MILJÖ UTAN ORO

I ett gruppboende är det viktigt att erbjuda en säker och trygg miljö för den boende. Att ha kontroll över sådant som upplevs som farligt i lägenheten är viktigt.

Sensagon Påminnelsesystem är väl beprövat och finns hos både privata och kommunala utförare. Lösningen uppskattas av såväl den boende som personalen. Påminnelsesystemet har bl a inbyggd spisvakt och timer för eluttag. Den boende ser också vad som är påslaget, öppet eller olåst.

Sensagon kopplar trådlöst ihop hemmets identifierade risker till en display. En enkel lösning för ett tryggare boende.

» Snabb installation

» Minimalt underhåll

» Kan installeras vid nybyggnation

   och vid eftermontage

» Förhindrar bränder och olyckor

OM

TRYGGHET

Trygghet i hemmet

För många är det viktigt att kunna bo kvar i sin lägenhet när de blir äldre. En trygghetsfaktor kan vara att känna sina grannar, en annan att hitta i sin närmiljö och att kunna behålla sina invanda rutiner. Många tillbringar mer tid hemma när de blir äldre vilket också ökar kraven på boendemiljön.

SENSAGON

Improve

quality

of life

TRYGGHETS-LÖSNINGAR

Vårt mål är att ge människor en tryggare tillvaro. Med våra lösningar får man bättre koll på saker i hemmet. Att ha koll minskar oro. Man känner sig trygg och mår bättre. Därför vill vi hjälpa kommuner, fastighetsbolag och vårdbolag att erbjuda sina kunder tryggare boenden.

 VÅR

MILJÖ-

POLICY 

Sensagon är ett företag som utvecklar och säljer elektronikutrustning. I vårt miljöarbete ingår att ständigt leta efter bättre lösningar som leder till mindre negativ miljöpåverkan.

Huvudkontor

KONTAKT

Frågor

Har du några frågor om oss eller våra produkter, hör av er på +46 (0)31-799 16 00 eller fyll i formuläret nedan

Argongatan 2B
43153 Mölndal

info@sensagon.se

Tel: +46 (0)31-799 16 00

Jobba för oss

Är du intresserad av att jobba för oss på Sensagon eller skriva din uppsats med oss? Hör av dig med CV och ett kort personligt brev till: info@sensagon.se

Klart! Meddelandet mottaget.