EN TRYGG MILJÖ

UTAN ORO

Alla människor har rätt till ett tryggt boende. I ett gruppboende är det viktigt att erbjuda en säker och trygg miljö för hyresgästerna. Att ha kontroll på sådant som upplevs farligt i lägenheterna är viktigt.

Sensagon Påminnelsesystem är väl beprövat och finns hos både privata och kommunala utförare. Lösningen uppskattas av såväl den boende som personalen. Påminnelsesystemet har bland annat inbyggd spisvakt och timer för eluttag. Den boende ser också vad som är påslaget, öppet eller olåst. Passar lika bra i trygghetsboende som gruppbostad.

 

För personalen finns ett larmsystem där man kan påkalla assistans från övrig personal på boendet.

Det här är Sensagon

Sensagon kopplar trådlöst ihop hemmets identifierade risker till en display. En enkel lösning för ett tryggare boende.

  • Snabb installation

  • Minimalt underhåll

  • Kan installeras vid nybyggnation
    och vid eftermontage

  • Förhindrar bränder och olyckor

Alla produkter är kopplade till moderdisplayen.

Moderdisplayen visar status på olika saker i hemmet. Den visar om fönster och dörrar är stängda, eller om olika elektriska apparater som spis, strykjärn eller kaffebryggare är avslagna eller inte. 

En sensor monteras på de saker som ska övervakas. Varje sensor skickar aktuell status till moderdisplayen.

All kommunikation sker trådlöst vilket gör både installation och användning enkel och flexibel. Moderdisplayen är diskret designad och kan placeras där den gör bäst nytta, vid ytterdörren, i sovrummet eller synlig från TV-fåtöljen.

Den visar på ett enkelt och pedagogiskt sett vad som är av och på, öppet eller stängt. Informationen kan presenteras med texter på olika språk eller i bilder.

 

Med Sensagon installerat i ditt hem kommer du alltid ihåg att inte glömma bort. 

Hur du får överblick
Moderdisplay

Diskret designad display som fungerar som hjärtat i systemet. Här får du överblick över vad som är av och på, stängt eller öppet i ditt hem. Displayen kan ställas in på olika språk och visa bilder.

Smart nyckelbricka

Med nyckelbrickan får du snabbt reda på vad som är på eller av t ex om du låste dörren när du lämnade hemmet. På brickan finns en stor display som visar vad som är på.

Vad mer vi kan säkra upp i hemmet

Spisvakt: Baserad på rök- och persondetektering. Förhindrar spisbränder och undviker störande falsklarm vid matlagning.

Smart Timer: En timer kan anslutas till alla elektroniska apparater som innebär en säkerhetsrisk. Via displayen kan användaren enkelt få en överblick över vad som är påslaget eller avslaget. 

Dörr- och fönstersensor: Sensorer på dörrar och fönster håller koll på vad som är låst eller öppet.

Brandvarnare: Nätmatade brandvarnare i alla rum. Uppfyller kraven för ett ”Brandsäkert hem”.

Vår ledstjärna är enkelhet. Det ska vara enkelt att använda, installera och underhålla våra lösningar. Enkelheten kombinerat med modern och tilltalande design gör att våra produkter lever upp till devisen - produkter som äldre behöver och alla vill ha.