EN INTRODUKTION

 

OM SENSAGON

Vårt mål är att ge människor en tryggare tillvaro. Med våra lösningar får man bättre koll på saker i hemmet. Att ha kontroll minskar oro. Man känner sig trygg och mår bättre. Därför vill vi hjälpa kommuner, fastighetsbolag och vårdbolag att erbjuda sina kunder tryggare boenden.

Vår ledstjärna är enkelhet. Det ska vara enkelt att använda, installera och underhålla våra lösningar. Enkelheten kombinerat med modern och tilltalande design gör att våra produkter lever upp till devisen – produkter som äldre behöver och alla vill ha.

Våra produkter uppfyller normen för Brandsäkert hem och innehåller både spisvakt och nätmatade brandvarnare. Vi vill aktivt bidra till en nollvision i antalet bostadsbränder. Läs mer på våra produktsidor.

Sensagon startade 2006 som ett resultat av tidigare engagemang i frågor runt kvarboende och teknik i hemmet. Vi har bland annat deltagit i regeringens satsning på Teknik för äldre för att göra våra lösningar mer tillgängliga.

Trygghet står ofta högt på dagordningen för såväl hyresgäster och hyresvärdar som för politiker och andra beslutsfattare. Tryggt boende och Trygghetsboende kommer att vara aktuella frågor under många år. Ett av våra bidrag är Sensagon Påminnelsesystem.


GPBM Nordic investerar nu i Sensagon så att fler kan ta del av fördelarna med ett Tryggare boende.

OM GPBM NORDIC

GPBM Nordic AB marknadsför och säljer produkter i Norden inom fyra produktområden; portabel energi, belysning, brandsäkerhet samt välfärdsteknologi i varumärkena GP Batteries, GP Lighting, Housegard och Sensagon. GPBM Nordic AB ingår i Cebon Group AB som är ett holdingbolag med rörelsedrivande dotterbolag i Norden, Frankrike och Italien. Koncernen har ca. 90 anställda och en omsättning på ca. 350 mkr. Koncernens huvudkontor och lager ligger i Göteborg.