INDIVIDANPASSAD

TRYGGHET

Vårt Påminnelsesystem hjälper boende, personal, vårdtagare med flera att komma ihåg saker som annars kan skapa onödig oro.

Systemen kan installeras fristående, utan behov av andra ingrepp, vilket gör att Sensagon på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra tryggheten i ett befintligt bostadsområde. Installationen i en normal lägenhet tar ca. 1-2 timmar. Vid nybyggnation eller större renoveringar går det ännu snabbare.

Alla hem ser olika ut, därför är nästan varje installation unik då den kan anpassas efter individuella behov. Systemet omfattas av en rad olika enheter och sensorer, alla utvecklade utifrån vanliga människors behov av trygghet. Trygghet som leder till bättre boendemiljö och därmed högre livskvalitet.

3 cups

Flour

2 tbsp.

Salt

1½ cups

Butter

Exempel på vad Trygghetssystemet kan bidra med i ett hem. Objekt i rött symboliserar vad systemet kan påverka medan det gröna symboliserar överblicken systemet ger användaren.

Enkel att förstå

Avancerad teknik som inte är komplicerad. Vi brukar säga att en knapp kan vara en knapp för mycket.

Inget underhåll

Hela systemet är så gott som underhållsfritt och vi har under många år bevisat att systemet är robust.

Enkel att installera

De flesta system är trådlösa. Vårt mål är alltid att ha ett system som inte syns eller är i vägen i vardagen.

Kan byggas ut
efter behov

Om förutsättningarna ändras eller nya behov uppstår är det enkelt att bygga ut Sensagon.

Vår ledstjärna är enkelhet. Det ska vara enkelt att använda, installera och underhålla våra lösningar. Enkelheten kombinerat med modern och tilltalande design gör att våra produkter lever upp till devisen - produkter som äldre behöver och alla vill ha.